Information om din årliga medlemsavgift

Faktura kommer att skickas till samtliga medlemmar under januari månad.

Medlemskapet i SeniorNet har fram till i år gällt 12 månader från den dag man först blev medlem. Från 2021 gäller kalenderår istället för 12 månader. Årsavgiften som tidigare alltid var 250 kr kommer att variera. Avgiften blir lägre, beroende på antal månader kvar på året från den månad som medlemskapet började gälla. 2021 är ett övergångsår. Januari 2022 skickas nästa faktura till samtliga medlemmar och årsavgiften för hela året 250 kr.

Fakturan innehåller inget medlemskort. Medlemskort kan hämtas via SeniorNets hemsida.