Smartphone Android forts.kurs

När kursen är fullbokad kommer du på en kölista.

Datum:  Alt 1:   Måndagar Mars 6, 13, 20, 27
 Alt 2:  Måndagar  April 17, 24,  Maj 8, 15
Kurslängd: 4 ggr kl 13:00 – 15:30 ”Kurs 1 F u l l t e c k n a d”
Kursinnehåll: Här går vi vidare med fler smarta tips och funktioner t.ex hur vi använder Google appar, mfl.  Ni som deltagare har här stora möjligheter att påverka innehållet så se till att komma med många önskemål. (Android = Samsung, Sony, med flera)
Förkunskaper: Grundkunskaper av mobilanvändning. Medtag egen Smartphone Android
Kursledare: Start 6 Mars   Nils Blomgren, Dag Samnegård
Start 17 April  Nils Blomgren, Bert Hjelmström
Kursavgift: Ingen avgift men ev. kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.
Anmälan: