iPad Grundkurs

När kursen är fullbokad kommer du på en kölista.  Vid avanmälning eller om ytterligare kurser läggs
in kan du få plats.

Datum: Torsdagar  Mars, 9, 16, 23, 30
Kurslängd: 4 ggr  kl 10:00 – 12:30  ”Fulltecknad”         
Kursinnehåll: Grundkurs i att använda  iPad surfplatta
Förkunskaper: Medtag egen Surfplatta.
Kursledare: Start 9 Mars Lars Lindstammer, Gunilla Davidsson
Kursavgift: Ingen avgift men ev. kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.
Anmälan: