Grundkurs Smartphone ”Android”

Datum:Kurs 1   Måndag
Kurs 2   Onsdag
Kurslängd:4 ggr kl 13:00 – 15:30   ”max 6 ”deltagare”
Kursinnehåll:Komma igång och använda smartphone, läsa/skicka e-post, surfa och söka information, ladda ned appar, tips och råd!
(Samsung, Sony, med flera) (gäller ej iPad/iPhone)
Förkunskaper:Medtag egen Surfplatta eller Smartphone
Kursledare:Start 25/2    Nils Blomgren,  Håkan Lindblom
Start  3/4   Barbro Bergström, Håkan Lindblom
Kursavgift:Ingen avgift men ev. kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.
Anmälan:
Top