Föreläsningar Täby C

SeniorNet Täby arrangerar under hösten 2020 videokonferenser första torsdagen i månaden kl. 14:00. För att kunna deltaga i en videokonferans måste du använda dig av den länk som du har fått via vårt utskick. Alternativt kan du begära att få ett nytt mejl via vår servicetelefon.
Länken startar upp programmet zoom via Internet på din PC eller mobil. Och vips är du en deltagare i konferensen. Du kan se lyssna och komma med egna frågor till ledaren eller alla deltagare.

Upp till 100 deltagare kan vara med i en videokonferens.

Datum Ämne
Sept-17

 Informationsmöte    Videokonferens.

Okt-08

Din smarta mobil     Videokonferens.

Nov–05

Ett aktuellt IT ämne  Videokonferens

Dec-03

Ett aktuellt IT ämne   Videokonferens