Hitta till Lyktgränd

Seniorcenter Lyktgränd 4. Se Karta eller Flygfoto. Parkering sker bäst vid Täby centrum. Två stycken handikapplatser finns vid Lyktgränd 4 (ingången till Seniorcenter).

Ett begränsat antal P-platser bakom Storstugan. (Infart från Åkerbyvägen)

Från Täby Centrums södra garage är det en kort promenad via Biblioteksgången, till höger och sedan till vänster runt huset. Se röd linje på ovanstående kartbild.

SL-Buss: 615 har sin hållplats Åkerbyvägen /Lyktgränd.