Föreningsinfo

2021-04-30 Års stämmoprotokoll
2021 Års stämmohandlingar

2020-03-05 Års stämmoprotokoll
2020 Års stämmohandlingar

2019-03-07 Års stämmoprotokoll 
2019 Års stämmohandlingar

2018-06-11 Extra föreningsstämma      Protokoll från Extra stämma
2018-04-24 Års stämmoprotokoll
2018 Års stämmohandlingar

I årsmöteshandlingar ingår: Kallelse, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Budget, Verksamhetsplan, ev Bilagor

SeniorNet Täbys Stadgar               Antagna vid 2017 Årsstämma