Föreningsinfo

2023-03-02 Årsmötes protokoll
2023 Årsmötes handlingar

2022-04-07 Årsmötes protokoll
2022 Årsmötes handlingar
2021-04-30 Årsmötes protokoll
2021 Årsmötes handlingar
2020-03-05 Årsmötes protokoll
2020 Årsmötes handlingar
2019-03-07 Årsmötes protokoll 
2019 Årsmötes handlingar

2018-06-11 Extra föreningsstämma      Protokoll från Extra stämma
2018-04-24 Årsmötes protokoll
2018 Årsmötes handlingar

I Årsmötes handlingar ingår: Kallelse, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Budget, Verksamhetsplan, ev Bilagor

SeniorNet Täbys Stadgar               Antagna vid 2017 Årsmöte