Föreningsinfo

2019 Årsmöteshandlingar

2018-06-11 Extra föreningsstämma      Protokoll från Extra stämma
2018-04-24 Årsmötesprotokoll
2018 Årsmöteshandlingar

2018-01-31 Extra föreningsstämma      Protokoll från Extra stämma

2017-04-27 Årsmötesprotokoll
2017 Årsmöteshandlingar 

I Årsmöteshandlingar ingår: Kallelse, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse, Budget, Verksamhetsplan, ev Bilagor

SeniorNet Täbys Stadgar               Antagna vid 2017 Årsstämma

Top